காலம் தந்த கலாம்!

Photo courtesy Rajesh

ஐயா திரு. ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம்

விண்ணையும் மண்ணையும்
ஆயிந்தது போதுமென்று
காற்றோடு கலந்திட்ட கடவுள் துகளே

இருபது தமிழரின் ஈரம் காயாத ஆந்திரம்
கற்றை கண்ணீர் சிந்துகிறது உமக்காய்

காவிரித்தாய் பிறக்கும் கர்நாடகம்
கால் கடுக்க நின்றது
நும் கால்களில் கண்ணீர் சிந்த

முல்லை பெரியாரில் முறைத்த கேரளம்
நாளைய வளர்ச்சிக்கு வேண்டுது
இந்த மறத்தமிழனின் (அப்துல் கலாம்) எம்பளம் (அடையாளம்)

தமிழகத் தலைவன் தான்தானென்று
தத்தித் தாவும் கட்சிகளின்
தலையில் குட்டியது உலகம்

உலக தமிழனின்
உன்னதத் தலைவன்
ஒருவன் தான் யென்று
அதுவும் நீவிரென்று

கடைக்கோடி தலைமகனே
வாய்ச்சொல் வீரர்கள்
வாயடைத்து நின்றார்கள்
உங்கள் மௌனத்தின் முன்பு
பொய் பேச முடியாமல்

யாதுமாகி நின்றீர் அய்யா
எளிமையால் இப்பூவுலகை வென்றீர்

கனவு காண்கிறேன் நான்
1000 முறை பிறந்தெனும்
ஒருமுறையாவது வாய்க்குமோ
உம் போன்ற பயணம்(மரணம்) எனக்கும்….

— நிழலன்

Advertisements

Leave a comment

Filed under Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s