புதிய ஆத்திசூடி – Bharathiyar’s Pudhiya Aathichudi

92121116_2eb87e0314

ஏனோ புரியவில்லை. இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி இந்த புதிய ஆத்திசூடி படித்த பிறகு. இதோ உங்களுக்காக…

புதிய ஆத்திசூடி

 • அச்சம் தவிர்
  Be Fearless.
 • ஆண்மை தவறேல்
  Don’t lose your strength of mind (to bear pain with courage)
 • இளைத்தல் இகழ்ச்சி
  Don’t lag behind in crisis.
 • ஈகை திறன்
  Have the mind to help others.
 • உடலினை உறுதிசெய்
  Strengthen your body.
 • ஊண்மிக விரும்பு
  Have the desire to eat.
 • எண்ணுவ துயர்வு
  Have a high thinking.
 • ஏறுபோல் நட
  Walk with pride.
 • ஐம்பொறி ஆட்சிகொள்
  Control your five senses.
 • ஒற்றுமை வலிமையாம்
  Unity is strength.
 • ஓய்த லொழி
  Do not lose courage.
 • ஒளடதங் குறை
  Let the medications be minimum.
Advertisements

2 Comments

Filed under Bharathiyar, people

2 responses to “புதிய ஆத்திசூடி – Bharathiyar’s Pudhiya Aathichudi

 1. Nivisilvi

  it’s so nice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s